Home / Tag Archives: Ramadan

Tag Archives: Ramadan

Al-Mundhiri på fasta i Ramadan

I Allahs namn, den nådiga, den barmhärtiga Al-Mundhiri spelade in följande kapitel i sin bok Al-Targhib wal-Tarhib: Uppmuntran till att fasta Ramadan i förväntan och nattböner, särskilt Power of Night och vad som nämns i dess meriter Uppmuntran att utföra fasta i Ramadan-månaden för att söka belöning och stå för …

Read More »