Home / Tag Archives: Gud

Tag Archives: Gud

Gud styr de kloka ~ Max Lucado

Semestern är motorvägstiden. Ända sedan magierna packade sina väskor för Betlehem har Jesu födelse orsakat människor att gå på vägen. Våra julresor har mycket gemensamt med en av de vise männen. Vi läger inte med kameler, men vi har varit kända för att stöta på en knubbig svärförälder på väg …

Read More »

Det är aldrig för sent att tacka Gud

Gå in i hans portar med tacksägelseoch hans domstolar med beröm;tacka honom och prisa hans namn.Ty Herren är god och hans kärlek varar för evigt;Hans trofasthet fortsätter genom alla generationer. – Psaltaren 100: 4-5 NIV “Du är Gud som ser mig”, för hon sa, “jag har nu sett den som …

Read More »

Gud välsigne dig! – FaithGateway

När du pratar ska du alltid vara snäll och klok. Då kommer du att kunna svara på alla som du borde. – Kolosserna 4: 6 ICB ACHOO! Det är det universella ljudet för en nysning. Nysningar – eller sternutation (stur-new-TEY-shun) – är din kropps sätt att bli av med något …

Read More »