Home / Tag Archives: gärningar

Tag Archives: gärningar

Al-Mundhiri på fasta från onda ord och gärningar

I Allahs namn, den nådiga, den barmhärtiga Al-Mundhiri spelade in följande kapitel i sin bok Al-Targhib wal-Tarhib: Att hota den fastande personen från bakbett, obscenitet, lögn och liknande Uppmuntran att fasta från backbiting, obscenitet, falskhet och så vidare. Källa: al-Targhīb wal-Tarhīb 2/146 Abu Huraira rapporterade: Allahs budbärare, fred och välsignelser …

Read More »