Home / Tag Archives: bön

Tag Archives: bön

Al-Mundhiri på kallelsen till bön

I Allahs namn, den nådiga, den barmhärtiga Al-Mundhiri spelade in följande kapitel i sin bok Al-Targhib wal-Tarhib: Uppmuntran i kallelsen till bön och vad som kom i dess dygder Uppmuntran att utföra kallelsen till bön och dess dygder Källa: al-Targhīb wal-Tarhīb 1/174 Abu Huraira rapporterade: Allahs budbärare, fred och välsignelser …

Read More »